SUOMEN GASTROENTEROLOGIAHOITAJAT
UUDELLE JÄSENELLE

YHDISTYKSEN TOIMINTA JA TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksen on gastroenterologiaan liittyvän hoitotyön tuntemuksen edistäminen ja gastroenterologisen hoitotyön kehittäminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, anomuksesta tukee jäsentensä osallistumista alan koulutustilaisuuksiin, pitää yhteyttä vastaavaa toimintaa harjoittaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, tiedottaa alan koulutustilaisuuksista jäsenilleen.


HALLINTO

Vuosikokouksessa (pidetään syksyisin) valitu hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuoroisia. Vuosikokous käyttää yhdistyksen päätäntävaltaa. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja muut ajankohtaiset asiat.


JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hoitoalan koulutuksen saanut henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka kiinnostuksensa vuoksi on siihen halukas. Jäsen voi osallistua kaikkeen yhdistyksen toimintaan sekä yhdistyksen kokouksiin, jossa hänellä on puhe- ja äänioikeus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä jäsensihteerille kirjallisesti tai sähköpostitse. Nimen ja osoitteenmuutokset tulee myös ilmoittaa jäsensihteerille. Lisäksi jäsen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole kahteen (2) vuoteen maksanut jäsenmaksuaan.


JÄSENMAKSUT JA KOULUTUSPÄIVIEN OSALLISTUMISMAKSUT

Jäsenmaksu on 20 euroa / vuosi. Koulutuspäivien osallistumismaksut vaihtelevat.

Jäsenmaksu peritään Membookin kautta, he antavat viitenumeron ja jäsennumero on eri!


KOULUTUS

Yhdistyksen koulutuspäivät pidetään yleensä kahdesti vuodessa. Koulutuspäivien suunnittelussa otetaan huomioon jäsenistön toiveita / tarpeita niin päivien sisällöstä / teemoista kuin niiden ajankohdastakin (esim. päivien pitämisestä Suomen Gastroenterologiayhdistyksen = lääkäriyhdistyksen koulutuspäivien yhteydessä). Yhdistys järjestää koulutusta myös yhdessä terveydenhuolto-oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Jäsenet voivat anoa yhdistykseltä apurahaa ulkomaan kongresseihin ja opintomatkoihin. Ohjeet apurahan hakemiseen löytyvät Koulutus -sivulta.


KANSAINVÄLISYYS

Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja kehittämään pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä ja on liittynyt eurooppalaiseen gastroenterologisten ja endoskopiahoitajien yhdistykseen (ESGENA, www.esgena.org). Kansainväliseen toimintaan liittyy olennaisena osana jäsenten taloudellinen tukeminen ulkomaalaisiin kongresseihin.


TIEDOTTAMINEN

Jäsenkirje lähetetään uusille jäsinelle. Yhdistys toimittaa jäsenlehteä, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Jäsenlehdessä on ajankohtaisia asioita, koulutuspäivien terveiset sekä informaatiota yhdistyksestä.

Yhdistyksellä on internetissä kotisivut. www.ge-hoitajat.org

Yhdistyksen jäsenpostin postituksesta huolehtii Olympus.

TERVETULOA MUKAAN YHDISTYKSEEN!!!
Puheenjohtaja
Virve Liukkonen
044 482 8079
virve.liukkonen@phhyky.fi
Varapuheenjohtaja/jäsensihteeri
Satu Wahlberg
044 707 3802
satu.wahlberg@satasairaala.fi
Suomen Gastroenterologiahoitajat ry
facebookissa