SUOMEN GASTROENTEROLOGIAHOITAJAT
DESINFEKTIOTYÖRYHMÄ

Suomen Gastroenterologiahoitajat ry:n alaisuudessa toimii desinfektiotyöryhmä, jonka tehtävänä on laatia ja pitää ajan tasalla valtakunnallisia ohjeita endoskooppien ja oheisvälineiden käsittelystä. Ryhmä koostuu kokeneista endoskopiahoitajista ja hygieniahoitajista.

Desinfektiotyöryhmä sai v. 2003 valmiiksi kansallisen suosituksen "Taipuisien endoskooppien puhdistus- ja desinfektio-ohje - (pdf)", ohje on päivitetty 2013.

"Monikäyttöisten endoskopiavälineiden huolto käsin ja koneellisesti (pdf)" on julkaistu, päivitetty 2013.
Puheenjohtaja
Riitta Ryynänen-Sorvo
020 615 1600
riitta.ryynanen-sorvo@kymsote.fi
Varapuheenjohtaja/jäsensihteeri
Satu Wahlberg
02-6276230
satu.wahlberg@satasairaala.fi
Suomen Gastroenterologiahoitajat ry
facebookissa